|

Yatırım Kriterleri

Vizyonunu her zaman geniş tutan İnventram’ın, yenilikçi ve rekabetçi konularda verdiği desteğin “maksimum katma değer” yaratması hedeflenir.Yatırım kriterleri nelerdir?

• Yenilikçilik

• Rekabetçilik

• Yüksek Giriş Bariyeri

• Hedef Kitle

• Yaratılan Etki:

Hangi probleme çözüm üretiyor?

Paradigmalarda değişiklik yaratabilir mi?

İş dünyasında rekabete yeni bir boyut getirebilir mi?

• Piyasada Algılanabilirlik

• Hayata Geçebilme Süresi: Kısa (6 ay), Orta (1 yıl),
Uzun (2 yıl)

• Regülasyon / Mevzuat Uygunluğu

• Yatırım Gereksinimi Miktarı

• Pazarlanabilirlik

• Satış Geliri Yaratma Potansiyeli

• Büyüyebilirlik

• Sürdürülebilirlik

• Kârlılık Beklentisi

Buluşun Varsa Buluşalım!
Teknoloji ve inovasyon içerikli Proje, Buluş, Patent veya Şirketiniz varsa, erken aşama yatırımı, finansal destek ve proje destekleri için hemen başvurun.
Projenizi Bizimle Paylaşın »
Yatırımcı için fırsatlar
Kurumsal Film