|

Şirket Profili

İnventram A.Ş. Koç Holding ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile Nisan 2010'da kurulmuş bir erken aşama teknoloji, inovasyon ve fikri mülkiyet hakları yatırım, ticarileştirme ve danışmanlık şirketidir. İnventram'ın amacı erken aşamadaki, pazar potansiyeli olan yenilikçi ve teknolojik buluşları en doğru iş modelleri ile ticarileştirmektir. Teknoloji ve inovasyon temelli yeni kurulmuş ve kurulmakta olan girişimlere hisse yatırımları yapmakta ve satış desteği vererek gelir ortağı olmaktadır.

Buna ilaveten Üniversite araştırmacıları ve girişimcilerin projelerinin şirketleşmesi sürecine hissedar olarak katılarak her türlü kurumsal desteği vermekte, buluşçu ve araştırmacılara ticari olarak değerlendirilebilir çeşitli fikri haklarının ve teknolojilerinin tespiti, geliştirilmesi, patentlenmesi, ürünleştirilmesi, bu fikri haklar ve teknolojilerinin devri, lisanslanması ve/veya bunlar ile ilgili olarak farklı iş modelleri tesis etmek suretiyle ticarileştirilmesini sağlamaktadır. Bunun sonucunda fikri sermayeler toplumun hayat standardını yükseltecek ürün ve hizmetlere dönüştürülmektedir.


İnventram A.Ş. projeleri 3 farklı modelde ticarileştirir;

Patent Yatırımı

Fikri mülkiyet haklarının patentleme yöntemiyle korunması ve lisanslama.

1

Şirket Yatırımı

Başlangıç ve erken aşama sermayesi ile şirket ortaklığı.

2

Teknoloji Ticarileştirme

Patente konu olan bir teknolojiyi ticarileştirme ve Koç Topluluğu şirketleri ile işbirliği imkânı.

3
 

Şirketimiz aşağıdaki ana yetkinlikleriyle fikir ve projelerinize destek vermektedir.

• Fikri Mülkiyet Hakları Koruma ve Yönetimi

• İnovasyon ve Teknoloji Ticarileştirme

• Başlangıç ve Erken Aşama Destekleri

• Buluşçular ve Girişimcilere Yönelik Çözüm Ortaklığı

• Şirket ve Kurumsal Ortaklık Geliştirme

• Ar-Ge Projeleri Değerlendirme ve Proje Portföyü Yönetimi

• Fonlar ile Ar-Ge Faaliyetlerini Buluşturma

• Finansal Destek

• Yönetim Desteği

• Hukuk Desteği

• Fizibilite ve Pazar Araştırması

• Şirket Değerleme

• Pazara Gidiş Modellemesi ve Satış

• Bütçe Yönetimi


İsim Konsepti
Invent
İcat etmek
Ram
Koç
İNVENTRAM!
Pazarlama gücüyle desteklenen buluşlar!

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding ve en saygın üniversitelerinden Koç Üniversitesi, güçlerini birleştiriyor; pazarlama ve bilimi buluşturarak İNVENTRAM'ı yaratıyor. "İcat etmek" ve "Koç" kelimelerinin birleşiminden oluşan İNVENTRAM, kişilerin ve şahısların projelerini hayata geçirirken, parlak fikirlere AR-GE ve finans desteği sunuyor. Otomotiv, enerji, bilgi ve iletişim, internet ve mobil tabanlı hizmetler, biyoteknoloji ve sağlık, çevre teknolojileri, dayanıklı tüketim, savunma sanayi, malzeme bilimleri ve kimya, tarım ve gıda teknolojileri, İnventram'ın destek verdiği alanları oluşturuyor. İnventram, yenilikçi teknolojileri keşfediyor ve en ilerici buluşları bireylerin hayat standartını yükseltmek için gerçekleştiriyor.