|

Amaç, Vizyon, Misyon

Amaç, Vizyon, Misyon
Amaç

İnventram’ın amacı erken aşamadaki, gelişme potansiyeli olan yenilikçi ve teknolojik buluşları en doğru iş modelleri ile ticarileştirmektir.


Vizyon

Buluş sahipleri, girişimciler ve yatırımcılar için Türkiye’'de lider çözüm organizasyonu ve esas başvuru noktası olabilmek.


Misyon

Pazar potansiyeli olan inovatif teknolojileri keşfedip ticarileştirerek, fikri sermayeleri toplumun hayat standardını yükseltecek ürünlere ve hizmetlere dönüştürmek.