|

Yatırım Komitesi

Yatırım Komitesi
Dr. Murad Ardaç – Stratejik Planlama Koordinatörü, Koç Holding

Murad Ardaç, 20 yıldan beri Koç Topluluğu’nda çeşitli pozisyonlarda görev yapmaktadır. İş yaşamına Almanya Aachen Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak başlayan Ardaç, Türkiye’ye dönüşünde Koç Topluluğu’na katılmış, 1989-1996 yılları arasında Beko Elektronik A.Ş.’de çalışmış, aynı dönemde Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermiştir. 1996 yılından itibaren Koç Holding'de Etüd Proje Koordinatör Yardımcısı ve Telekomünikasyon Projeleri Koordinatörü görevlerini üstlenmiş, 2002 yılında kuruluşunda yer aldığı Koç Bilgi Grubu’nda İş Geliştirme Koordinatörü  ve Telekom Direktörü olarak görev almıştır. 2006’dan beri Koç Holding'de Stratejik Planlama Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Aachen Teknik Üniversitesi (Almanya) Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans ve Makine Mühendisliği Doktora derecelerine sahiptir ve 1995 yılında Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır.


Eşfak Tüzün  – Stratejik Planlama Koordinatörü, Koç Holding

Eşfak Tüzün, 1991’den bu yana Koç Topluluğu’nda çalışmaktadır. Arçelik A.Ş.’de Yetiştirme Elemanı olarak başladığı iş yaşamını, 1997-2001 yılları arasında Yönetim Muhasebesi Yöneticisi olarak sürdürmüştür. 2001 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu’na katılmıştır. 2003 yılında Koç Teknoloji Kurulu’nun oluşması ile sonuçlanan çalışmada yer almıştır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik çift ana dal Lisans, University of California at Berkeley MBA derecelerini tamamlamıştır.


Murat Peksavaş – Rekabet ve Fikri Haklar Koordinatörü, Koç Holding

Koç Holding Rekabet ve Fikri Haklar Koordinatörü olan Murat Peksavaş aynı zamanda TÜSİAD üyesidir ve TÜSİAD Fikri Haklar Komitesi Başkanlığı’nı yürütmektedir. İş hayatına Koç Holding Stratejik Planlama Başkanlığı bünyesinde başlamış, belirli bir dönem Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F’de Öğretim görevlisi, Sabah gazetesinde köşe yazarı ve DPT Kalkınma Planı çerçevesinde çeşitli Komitelerde üye olarak görev almıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Peksavaş, Uluslararası Ekonomi Hukuku alanındaki Master derecesini Paris Sorbonne Üniversitesi'nden elde etmiş ve aynı Üniversite’de Doktora çalışmalarına başlamıştır. Türkiye’de Marka ve Patent Vekilliği diplomalarına sahip olan Peksavaş aynı zamanda Avrupa Patent Vekilliği unvanına sahiptir.


Samir Deliormanlı – İnovasyon ve Fikri Haklar Yöneticisi, Koç Holding

Koç Holding İnovasyon ve Fikri Haklar Yöneticisi olan Samir Deliormanlı, aynı zamanda Licensing Executives Society (LES) - Türkiye’de Yönetim Kurulu Üyesidir. CLP (Certified Licensing Professional) unvanına sahip olan Samir Deliormanlı, aynı zamanda Patent ve Marka Vekilidir. Samir Deliormanlı, bunların yanında LES International ve TÜSAİD Fikri Haklar Çalışma Grubu üyesidir. Samir Deliormanlı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Telekomünikasyon Yüksek Mühendisi derecesine sahiptir. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.