|

Preferred Partners

İnventram Preferred Partners Programı, Türkiye’nin ilk KOBİ-büyük şirket buluşturma köprüsüdür. Programın amacı, inovatif ürün ya da servis yaratan küçük ve orta ölçekli teknoloji şirketlerini lider büyük firmalarla buluşturup iş yapabilme imkanı yaratmaktır. İnventram Preferred Partners Programı ile lider şirketler, bu girişimlerin müşterisi ya da stratejik yatırımcısı olabiliyor. İnventram, bu program çerçevesinde girişimlere satış danışmanlığı hizmeti vermektedir. Programa katılmak isteyen girişimler İnventram web sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurabilirler. Başvuru formunun doldurulmasını takiben teknik, idari ve finansal yeterliliğe sahip olan teknoloji girişimleri programa dahil olacaktır.İnventram Preferred Partner Programına Başvuru Kriterleri Nelerdir?

• İleri Teknoloji / Yenilikçi Ürün ve Hizmetler

• Yerli Mühendislik Altyapısı

• Girişimin Yaşı

• Müşteri Portföyü

• Stabil Mali Yapı

• Gelir Yaratma / Karlılık

• Büyüyebilirlik

• Sürdürülebilirlik

• Pazarlanabilirlik