|

Diyaliz Öncesi Mobil Kan Testi Cihazı

Prof. Dr. İbrahim Işıldak / Yıldız Teknik Üniversitesi

Buluş, böbrek hastalarının kendi başlarına kanlarındaki zehirlenme seviyesini ölçmelerini sağlayan mobil bir medikal cihazdır. Hasta birkaç damla kanını üzerinde biyosensörler olan bir kartuşa damlatarak kısa bir süre içinde kanındaki üre ve fosfat miktarı ile pH değerini ölçecek ve böylece diyalize gerek olup olmadığını anlayabilecektir.

Kronik böbrek yetmezliğinde sıvı, asit-baz ve elektrolit dengesi bozuklukları sık karşılaşılan sorunlar arasında olup ileri düzey böbrek fonksiyon kaybı durumunda vücut sıvısından fosfat ve üre atımı sağlanamamakta ve diyalize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple böbrek yetmezliği hastalarında; üremi, hiperfosfatemi ve asit-baz bozukluk seviyesinin belirlenmesi için kandaki üre, fosfat ve pH parametrelerinin düzenli ve sık aralıklarla takibi hayati önem taşımaktadır.

Günümüzde diyaliz hastaları kanlarındaki bu değerlerini öğrenmek için hastaneye veya diyaliz merkezlerine giderek buralardaki masa üstü sistemlerde ve yüksek miktarda kan vererek yaptırabilmektedir. Ayrıca bu merkezlere yapılan sık ziyaretler hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Buluşumuz ile hastalar kendi evlerinin konforunda birkaç damla kan ile istedikleri sıklıkta değerlerini ölçebilecek ve doğru zamanda diyalize gidebilecektir. Aynı zamanda cihazda toplanan veriler bulut üzerinden hastanın doktoru ile de paylaşılabilecek olup hastalar daha iyi hizmet alabilecektir.

Pazar:

Dünyada her 10 kişiden 1’inde böbrek bozukluğu bulunmakta iken bu oran Türkiye’de 7 kişiden 1’e çıkmaktadır. Ayrıca dünyada 2 milyon böbrek hastası hayatta kalmak için diyaliz makinesine bağlanmaktadır. Bu buluş sadece diyalize tabi olan hastalar için değil aynı zamanda her türlü böbrek sorunu olan hastanın hayat kalitesini artırması hedeflenmiştir.

Ekip:

Prof. Dr. İbrahim Işıldak, Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü

• Doktora Derecesi, Newcastle upon Tyne Üniversitesi, Kimya Bölümü

Lisanslama Durumu!

ArGe süreci devam etmektedir. Uluslararası patent başvuru süreci devam etmekte olup lisanslama imkanı mevcuttur.Referans Numarası : 3003
Alan : Biyoteknoloji ve Sağlık
Daha fazla bilgi için : info@inventram.com
Buluşun Varsa Buluşalım!
Teknoloji ve inovasyon içerikli Proje, Buluş, Patent veya Şirketiniz varsa, erken aşama yatırımı, finansal destek ve proje destekleri için hemen başvurun.
Projenizi Bizimle Paylaşın »
Yatırımcı için fırsatlar
Kurumsal Film