Website Terms of Use
HOME PAGE
Menu

Site Kullanım Koşulları

İNVENTRAM FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİM TİCARET VE YATIRIM A.Ş. (“İNVENTRAM”)’A AİT www.inventram.com.tr ADRESİNDE YER ALAN İNTERNET SİTESİNİ (“SİTE”) ZİYARET EDEREK/KULLANARAK (“KULLANICI”) AŞAĞIDAKİ ŞART VE KOŞULLARININ TAMAMINI OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI, BU HUSUSLARI KAYITSIZ VE ŞARTSIZ OLARAK KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI VE DEFİ İLERİ SÜRMEYECEĞİNİZİ AÇIKÇA BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLUYORSUNUZ. GÜNCELLEMELER İNVENTRAM YETKİLİLERİ TARAFINDAN YAPILMAKTA VE SİTE’DE YAYINLANMAKTADIR.

1. Bu Site’yi ziyaretiniz sırasında, Site’ye erişmek için kullanmış olduğunuz IP adresinizi, erişim zamanınızı ve gerekli durumlarda internet servis sağlayıcınızın adını kaydeder. Ayrıca, Site’nin güncellenmesi, istatistiksel bilgilerin tutulması amacı ile, sitemize link ile bağlanıldığında bu internet sitesinin bilgileri (uygulanabilir olduğu şartlarda), Site içerisindeki etkileşim, erişmiş olduğunuz donanım ve yazılım ile ilgili bilgiler toplanır.

2. Bu Site’de yer alan bilgi, dokuman ve diğer tüm içerikler, aksi bu sitede belirtilmediği sürece, İnventram’ın mülkiyetindedir. Bunlarla sınırlı kalmayacak şekilde grafikler, simgeler ve sitenin genel görüntüsü de İnventram’ın mülkiyetindedir.

3. Kullanıcılar, bu Site’de izin verilen bilgi yükleme imkanını, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca İnventram altyapısı üzerinde makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

4. Bu Site’nin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı İnventram Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş.’e aittir. Kullanıcılar, web sitesini veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden İnventram’ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını, bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

5. Kullanıcılar, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Site’yi kullanamaz. Site’nin imkanlarını kullanarak, makaleler, görüntüler, formüller, yazılım, veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik gönderen Kullanıcılar, yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlal etmediğinden emin olmalıdırlar. Kullanıcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve yürürlükte bulunan diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde İnventram’ın kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcılara rücu edilir.

6. İnventram, Site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. İnventram, doğrudan veya dolaylı olarak, teknik nedenlerden dolayı Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

7. İnventram, kullanıcıların verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcılar, bilgi paylaşma imkânının kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak İnventram’dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

8. İnventram, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi, kullanıcılarının bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

9. Yukarıdaki kullanım şartlarına ilaveten, Kullanıcılar aşağıdaki kullanım şartlarına uymayı da baştan kabul ettiklerini beyan ederler:

  • Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici yada ahlaka aykırı bilgi veya görüntü postalamamak yada iletmemek
  • Bir başkasının gizlilik hakkını yada yayın haklarını çiğneyen yada yasal düzenlemelerden kaynaklanan telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan yada bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden yada hakları elinde bulundurandan önceden yazılı izin almaksızın kullanmamak, 3.kişilerin kullanımına sunmamak
  • Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek