Facebook IconTwitter IconInstagram IconLinkedin IconYoutube Icon

Medikal teknolojilerin bugünü ve geleceği

 

Medikal teknolojilerin bugünü ve geleceği 

Önleyici sağlık uygulamalarından başlayarak tanı, izleme ve tedavi aşamalarına dek uzanan tüm sürecin dijital dönüşümünü içeren medikal teknolojiler, sağlığın bugününü ve geleceğini şekillendiriyor, tıbbi süreçlerin güvenli, hızlı ve şeffaf bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor, sağlık kurumlarındaki iş süreçlerini verimli hale getirerek hasta deneyimini geliştiriyor. 

Tanı, izleme, tedavi ve hasta bakımı süreçlerinde kullanılan medikal ekipman ve uygulamaların hasta merkezli bir şekilde üretimini esas alan medikal teknolojiler, tıbbi cihazları, diagnostik tanı sistemlerini ve dijital sağlık uygulamalarını kapsıyor. Önleyici sağlık prosedürlerinden tedavi sonrasına dek uzanan tüm süreçlerde kullanılan araç, uygulama ve yazılımlar medikal teknolojiler üst başlığı altında sınıflandırılabilir. Dolayısıyla bu kategori hem tıbbi maske ve eldivenler gibi gündelik gereçleri hem de yapay zeka destekli cerrahi uygulamalar gibi teknoloji ürünlerini içeriyor. Medikal teknolojiler gelişime açık bir alan olarak dikkat çekici öneme sahip. Örneğin, 2021 yılında Avrupa Patent Ofisi’ne yapılan başvurularda medikal teknoloji ürünleri 15 bini aşkın başvuruyla ikinci sırada bulunuyor. 

Medikal teknolojilerin sağladığı faydalar

  •  Sağlık hizmetlerinin daha güvenli, etkili ve verimli bir şekilde sürdürülmesini hedefleyen medikal teknolojiler, hastaların tedavi süreçlerine dair bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. İlaveten, randevu oluşturma süreçleri de söz konusu teknolojilerle hız kazanıyor.
  • Bu teknolojilerin sunduğu bir diğer avantaj, sağlık çalışanlarının hastalara dair tüm bilgilere kolayca ulaşabilmelerini, eş zamanlı hasta takibi yapabilmelerini, tedavi ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmelerini sağlayarak iş süreçlerini kolaylaştırmasıdır. 
  •  Medikal teknolojilerin gelişimi, uzaktan hasta takibi yapılabilmesini mümkün kılarak hareket sınırlılığı olan kişilerin düzenli tedavi görebilmelerini sağlıyor ve pandemi gibi durumlarda hastalık sürecinin gözetim altında tutulabilmesini mümkün kılıyor.
  • Söz konusu teknolojiler, tıbbi cihazların bakım gerekliliklerini takip ederek hem hastane içinde hem de hastane dışında kullanılan cihazların önleyici ve düzenli bakımını sağlıyor; olağan dışı durumları tespit ederek herhangi bir sağlık riski oluşumunun önüne geçiyor. 

Medikal teknolojilerin kullanım alanları

  • Yukarıda da ifade edildiği üzere medikal teknolojilerin başta gelen kullanım alanlarından biri uzaktan hasta takibidir. Sağlık çalışanlarının, hastaların şeker, kan basıncı, oksijen seviyesi gibi değerlerini sürekli olarak ölçebilmelerini sağlayan medikal cihazların 2025 itibarıyla ABD’de nüfusun %25’ten fazlası tarafından kullanılması öngörülüyor. Yapılan araştırmalar, uzaktan sağlık teknolojilerinin kullanımının hastaların memnuniyet düzeyini %90 oranında artırdığını gösteriyor. Medikal teknolojiler alanında faaliyetlerini sürdüren girişimler ise bu cihazları hastaların akıllı cihazlarıyla entegre edebilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.
  • Tıbbi süreçlerde uzaktan iş birliğinin sağlanması da medikal teknolojilerin öncülük ettiği adımlardan bir diğeri. Uzmanların tedavi ve ameliyat süreçleri için ülkeler, hatta kıtalar arasında seyahat etmelerinin önündeki maddi engelleri aşmak, zaman sınırlılıklarını bertaraf etmek, acil durumlarda müdahale edebilmeyi mümkün kılmak gibi pek çok etkenin gerekli kıldığı uzaktan iş birliği özellikle pandemi sürecinde kaçınılmaz bir nitelik kazanarak gerekli teknolojilerin gelişimini ivmelendirdi.
  • Tıbbi robotların kullanımı, medikal teknolojilerin gelişiminin önemli sonuçlarından bir diğeri. Ameliyatlarda ciddi riskler doğurabilen hataların önüne geçmek, ameliyathaneleri dezenfekte etmek, ameliyat sonrasında hastanın iyileşme sürecini kolaylaştırmak, hastane içinde gerekli materyallerin birimler arasında taşınmasını sağlamak gibi pek çok amaçla kullanılabilen robotların pazar hacminin 2030 itibarıyla 44,45 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Medikal teknolojilerin geleceği

VC’lerin desteklediği öncü alanlardan biri olan medikal teknolojiler sektörüne 2013’te 914 milyon dolar değerinde yatırım yapılırken bu miktar 2021’de 38,2 milyar dolara ulaştı. İstatistikler, 2022’de medikal teknolojiler alanındaki yatırımlarda düşüş gözlendiğini gösterirken yorumcular bu durumun küresel ölçekli siyasi ve ekonomik gelişmelerin yansıması olabileceğine dikkat çekiyor. 

Medikal teknolojiler pazarındaki trendlere bakıldığında tıbbi cihazların siber güvenliğini sağlayacak adımların öne çıktığı görülüyor. Hasta gizliliğinin etik ve yasal bağlamda büyük öneme sahip olduğu sağlık sektöründe dijitalleşmenin beraberinde getirebileceği güvenlik zafiyetinin önüne geçmek için çabalar sürdürülüyor. Araştırmalar, tıbbi cihaz şirketlerinin güvenlik sorununun önüne geçmek için birden fazla araç ve teknolojiye ihtiyaç duyduğuna ve şirketlerin %45’inin bu durumu iş süreçlerine parçalı bir karakter kazandırdığı için aşılması gereken bir engel olarak gördüğüne dikkat çekiyor. 

Medikal teknolojiler sektöründeki bir diğer önemli trend ise nesnelerin internetinin (IoT) bu alanda sahip olduğu dönüştürücü etkidir. “Medikal nesnelerin interneti” adını alan uygulamalar, giyilebilir sağlık teknolojileri, uzaktan hasta izleme sistemleri, hastane bilgi yönetim sistemleri ve benzeri pek çok uygulamayla sektörün dijital dönüşümünü sağlıyor. Bu pazarın 2022 yılı itibarıyla 158 milyar dolara erişmesi bekleniyor.

 

Kaynaklar

insiderintelligence.com

globenewswire.com

verdict.co.uk

cybellum.com