Facebook IconTwitter IconInstagram IconLinkedin IconYoutube Icon

VC'lerde güncel eğilimler

 

VC’lerde güncel eğilimler 

Gelişme potansiyeline sahip girişimlere fon sağlayan VC’lere dair güncel veriler, 2022’nin üçüncü çeyreğindeki anlaşma ve yatırım miktarlarında ekonomik belirsizlikten kaynaklanan düşüşe işaret etmekle birlikte enerji, siber güvenlik ve sağlık gibi sektörlerin esnekliğini koruyacağına dikkat çekiyor.

Girişim ya da risk sermayesi olarak adlandırılan finansman türü olan VC’ler, gelişme potansiyeline sahip girişimleri desteklemek için sunulan kaynakların ortak adıdır. Bu kaynaklar maddi olabileceği gibi teknik ve yönetimsel de olabilir. Sağlanan deneyim, sermaye ve ilişki ağları, startup’ın gelişimine öncülük edecek bir işlev üstlenir.

Güncel eğilimlere yakın bakış

Peki, VC’lere dair güncel eğilimler nelerdir? Hangi sektörler söz konusu fonları elde etmekte ön plana çıkıyor?

  • CB Insights’ın 2022’nin üçüncü çeyreğine dair hazırladığı State of Venture raporu, girişim sermayesi yatırımlarında ilgili çeyrekte bir öncekiyle karşılaştırıldığında küresel eğilimler bazında %34 azalma yaşandığına dikkat çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde 9.587 anlaşma gözlenirken ilgili çeyrekte bunun 7.936’ya düştüğü ve fon miktarının 74,5 milyar dolar olduğu tespit ediliyor. 2022’de şu ana dek gerçekleşen toplam yatırım miktarının ise 329 milyar dolar olduğu görülüyor. Bu miktar 2021’de 630,3 milyar dolar olarak kayda geçmiş.

  • PitchBook’un hazırladığı PitchBook-NVCA Venture Monitor raporu, 2022’nin üçüncü çeyreğindeki anlaşma miktarının Amerika Birleşik Devletleri’nde 2020’nin son çeyreğinden bugüne dek saptanan en düşük miktar olduğuna işaret ediyor. Raporda, gözlenen düşüşün ekonomik belirsizlikten kaynaklandığı vurgulanıyor.

  • Üçüncü çeyrekteki düşme eğilimi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki erken aşama girişim sermayesi fonları için de saptanıyor. Bununla birlikte, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde erken aşama girişimlere sağlanan fon miktarının 2020’deki oranı şimdiden aşmış olduğunun altı çizilerek uzun vadeli büyüme eğiliminin hâlâ pozitif bir seyir izlediğine işaret ediliyor.

  • 2022’nin ilk çeyreğinde 125, ikinci çeyreğinde 87 unicorn startup ekosistemine dahil olurken yılın üçüncü çeyreğinde 25 unicorn’un ekosisteme katıldığı görülüyor. Bunların 14’ünün ABD’de, 7’sinin Asya’da, 3’ünün Avrupa’da, 1’inin ise Latin Amerika’da olduğu tespit ediliyor. Senenin üçüncü çeyreğinde ekosisteme katılan ilk beş unicorn, faaliyetlerini otomotiv, internet teknolojileri ve bilgisayar donanımı alanlarında sürdürüyor. 

  • CB Insights’ın State of Venture raporunda 2022’nin ikinci çeyreğinde en fazla şirkete yatırım yaparak öne çıkan 5 girişim sermayesi şirketinin Tiger Global Management, Gaingels, SOSV, Insight Partners ve Andreessen Horowitz olduğu görülüyor.

  • PitchBook-NVCA Venture Monitor raporu, 2022’nin dördüncü çeyreğine dek kadınların kurduğu girişimlerin elde ettiği 32,4 milyar dolarlık sermaye fonu miktarının 2020’deki toplam miktarı geride bıraktığını; kurucuları kadınlardan oluşan girişimlerle imzalanan anlaşma sayısının ise 742’yi bularak yıl sonuna dek 2020’de ulaşılan sayıyı aşacağını öngörüyor.

Sektörel eğilimler

2022’nin üçüncü çeyreğine dair bulgular, VC’lerin sektör bazındaki dağılımını da ortaya koyuyor. Veriler, sağlık, bilgi teknolojileri ve ticari hizmetler alanlarının başı çektiğini gösteriyor. Bir diğer dikkat çekici bulgu ise söz konusu çeyrekte finansal teknolojilere dönük yatırımların bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında %38 oranında azaldığını gösteriyor. İkinci çeyrekte ilgili sektöre sağlanan toplam yatırım miktarı 20,9 milyar doları bulurken, üçüncü çeyrekte bu miktarın 12,9 milyar dolar olduğu saptanıyor. CB Insights'ın State of Venture raporu, finansal teknolojiler sektörüne ek olarak perakende teknolojileri sektöründeki yatırımlarda %33, dijital sağlık sektöründe ise bir önceki çeyreğe kıyasla %31 oranında düşüş yaşandığına dikkat çekiyor. Bu dönemde perakende sektörüne 3 unicorn’un katıldığı ve sektördeki unicorn sayısının 212’ye ulaştığı, dijital sağlık sektöründe ise ekosisteme katılan unicorn sayısının 3 olduğu ve sektördeki toplam unicorn varlığının 105’i bulduğu ifade ediliyor.

Öngörüler

KPMG tarafından hazırlanan Venture Pulse Q3 raporu, 2022 boyunca süren istikrarsızlığın senenin son döneminde de varlığını hissettireceğine değinerek yatırımcıların temkinli olmayı sürdüreceği öngörüsünde bulunuyor. Raporda girişim sermayesi fonlarının 2023 eğilimlerine dair yer verilen bir başka tespitte ise enerji, siber güvenlik ve sağlık gibi sektörlerin zorlu koşullar karşısında da direncini sürdüreceğine değiniliyor.

Kaynaklar

cbinsights.com

pitchbook.com

assets.kpmg